prohlášení

05.05.2013 00:18

Tímto prohlašujeme, že nejsme členy žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporujeme.

Vyhledávání

Kontakt

Klub vojenské historie 29. pěší pluk "plk. J. J. Švece" Jindřichův Hradec